แอนดริว เฟนเนลล์ล่าสุด

“ฟิทช์”หั่นอันดับเครดิตฮ่องกงเหตุนับวันยิ่งเกี่ยวโยงจีนมากขึ้น

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ฟิทช์ เรทติ้งส์ เปิดเผยว่า การที่ฮ่องกงมีความเกี่ยวโยงกับจีนมากขึ้นนั้น เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ฟิทช์ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของฮ่องกงลง ทั้งนี้ ฟิทช์ได้ปรับลดอันดับคว…