ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 266 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 9 ราย, เสียชีวิต 1 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ณ วันที่ 6 ก.ค.64 เวลา 6.30 น.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 266 ราย มาจาก 1. ตรวจเชิงรุก…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 222 ราย ยอดรวมสะสมระลอกใหม่ 8,909 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ณ วันที่ 2 ก.ค.64 เวลา 6.30 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 222 ราย มาจาก 1.ตรวจเชิงรุก บริษัท เหยี่ยน ไห่…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 390 ราย ยอดรวมสะสมระลอกใหม่ 8,072 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย.64 เวลา 06.30 น. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 390 ราย หายป่วย 43 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อโควิ…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 320 ราย เสียชีวิต 2 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 64 เวลา 06.30 น. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 320 ราย เสียชีวิต 2 ราย หายป่วย 40 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 175 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 64 เวลา 06.30 น. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 175 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต หายป่วย 53…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 142 ราย เสียชีวิต 1 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 64 เวลา 06.30 น. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 142 ราย หายป่วยเพิ่ม 64 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 32 ราย เสียชีวิต 1

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 64 เวลา 06.30 น. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 32 ราย เสียชีวิต 1 ราย หายป่วย 86 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 76 ราย เสียชีวิต 1

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 64 เวลา 06.30 น. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 76 ราย เสียชีวิต 1 ราย หายป่วย 58 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 62 ราย เสียชีวิต 3

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 เวลา 06.30 น. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย หายป่วย 41 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 90 ราย เสียชีวิต 1

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 64 เวลา 06.30 น. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 90 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย หายป่วย 44 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 80 ราย เสียชีวิต 2

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 64 เวลา 06.30 น. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 80 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย หายป่วย 35 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 73 ราย เสียชีวิต 1 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค.64 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 73 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย หายป่วย 94 ราย…

ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 63 ราย ยอดสะสม 3,361 ราย ตาย 1

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 64 เวลา 06.30 น. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 63 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย…

ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 89 ราย ยอดสะสม 3,130 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 64 เวลา 06.30 น. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 89 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม…

ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 76 ราย ยอดสะสม 3,041 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ค. 64 เวลา 06.30 น. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 76 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม…

ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 153 ราย ยอดสะสม 2,764 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค. 64 เวลา 06.30 น. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 153 ราย เสียชีวิต 1 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อใหม่…

ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 89 ราย ยอดสะสม 2,611 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ค. 64 เวลา 06.30 น. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 89 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต…

ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 106 ราย ยอดสะสม 2,522 ราย ตายเพิ่ม 2

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 64 เวลา 06.30 น. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 106 ราย เพิ่มจาก 151 รายวานนี้…

ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 151 ราย ยอดสะสม 2,416 ราย ตายเพิ่ม 2

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 64 เวลา 06.30 น. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 151 ราย เพิ่มจาก 112 รายวานนี้…

ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 112 ราย ยอดสะสม 2,265 ราย ตายเพิ่ม 1

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 64 เวลา 06.30 น. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 112 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย…
1 2 3
Back to Top