โควิดสมุทรสาครล่าสุด

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1,178 ราย ยอดสะสม 48,389 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 ก.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 1,178 ราย…

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1,094 ราย ยอดสะสม 43,703 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 26 ก.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 1,094 ราย…

ศูนย์โควิด-19 สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 629 ราย

ศูนย์โควิด-19 สมุทรสาคร รายงานสถานการณ์วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 629 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก 176 ราย จาก Bubble & Sealed (โรงงาน/เรือนจำ) 38 ราย ในโรงพยาบาล 415 ราย โดยมียอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่…

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 41 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 20 มี.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 41 ราย…

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 38 ราย ตาย 1/ปทุมธานี พบอีก 5 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น.ของวันที่ 19 มี.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 38 ราย…

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 38 ราย/ปทุมธานี พบอีก 2 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 8 มี.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 38 ราย…

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 41 ราย/ปทุมธานี พบอีก 8 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 5 มี.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 41 ราย…

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 37 ราย ยอดสะสม 16,309 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 26 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 37 ราย…

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 19 ราย ยอดสะสม 16,272 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 25 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 19 ราย…

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 53 ราย ชะลอลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น.ของวันที่ 12 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 53 ราย…

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 132 รายชะลอต่อเนื่องจากวานนี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น.ของวันที่ 9 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 132 ราย…

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 159 รายชะลอลงต่อเนื่องจากวานนี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น.ของวันที่ 8 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 159 ราย…

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 450 ราย คุมเข้มต.นาดี-ท่าทราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น.ของวันที่ 5 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 450 ราย แบ่งเป็น…

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 786 ราย ยอดสะสม 13,693 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น.ของวันที่ 3 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 786 ราย แบ่งเป็น…

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อใหม่ 777 ราย, ใช้ Bubble and Seal คุมโควิด 7 รง.ใหญ่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น.ของวันที่ 2 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 777 ราย แบ่งเป็น…

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 787 ราย ยอดสะสมรวม 12,130 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น.ของวันที่ 1 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 787 ราย แบ่งเป็น…

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 814 ราย เสียชีวิต 1 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น.ของวันที่ 31 ม.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 814 ราย แบ่งเป็น…

สสจ.สมุทรสาคร เผยยอดผู้ติดเชื้อยังสูง 600-700 ราย/วัน ต่อเนื่องอีกสองวัน

นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า การปูพรมตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดในพื้นที่เสี่ยงวันละ 10,000 รายจะเสร็จสิ้นครบกำหนดหนึ่งสัปดาห์ในวันพรุ่งนี…

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 883 ราย ส่วนใหญ่จากค้นหาเชิงรุก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น.ของวันที่ 29 ม.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 883 ราย แบ่งเป็น…

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 765 รายจากการค้นหาเชิงรุก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น.ของวันที่ 28 ม.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 765 ราย แบ่งเป็น…
1 2 3
Back to Top