ไทย เอ็นเนอร์จีสโตเรจ เทคโนโลยีล่าสุด

3K-BAT ทำสัญญาเงินกู้วงเงิน 725 ลบ.ดอกเบี้ย 2.50% กับบริษัทแม่

บมจ.ไทยเอ็นเนอร์จีสโตเรจ เทคโนโลยี (3K-BAT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญา Credit Facility Agreement กับ Sustainable Battery Solutions, Inc. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย…

3K-BAT เผยบ.แม่ญี่ปุ่นปรับโครงสร้างโอนธุรกิจแบตเตอรี่ให้ SBS ถือแทน

บมจ.ไทย เอ็นเนอร์จีสโตเรจ เทคโนโลยี (3K-BAT) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับแจ้งจาก Showa Denko Materials Co., Ltd. (SDMC) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือหุ้น 3K-BAT ในสัดส่วน 97.90% เมื่อวันที่ 8…
Back to Top