DIFล่าสุด

TRUE พร้อมถือหน่วยลงทุนและเช่าใช้สินทรัพย์ DIF ยาว ยังไม่มีแผนขายเพิ่มอีก

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ชี้แจงกรณีที่กลุ่ม TRUE ได้จำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล (DIF) เมื่อวันที่ 30…

ส่องหุ้นเด่น ADVANC-INTUCH ปันผลดีแม้ยามเศรษฐกิจซบเซา

5 โบรกเกอร์ส่องหุ้นปันผลดี เห็นพ้องชู ADVANC, INTUCH เด่น ทั้งปัจจัยพื้นฐานดี และอัตราผลตอบแทนจากปันผล (Dividend yield) สูง มองว่าหุ้นปันผลfuเหล่านี้จะสามารถจ่ายปันผลได้ใกล้เคียงเดิมให้อัตราปันผลสูงใน…
Back to Top