FTT ล่าสุด

CryptoShot: เหรียญ FTT พุ่งรับข่าวลือ FTX 2.0 จะกลับมาเปิด ??

นักลงทุนเจ็บจากกรณี FTX ยังไม่หาย ล่าสุดมีข่าวลือว่าจะมีการเปิด FTX 2.0 เอาแพลตฟอร์มเก่ามาใช้งานอีกครั้ง งานนี้นักลงทุนยังจะกล้ากลับไปใช้งานอีกหรือไม่!? *เหรียญ FTT พุ่งหลังข่าวลือ FTX 2.0…
Back to Top