Jump Start ล่าสุด

EXIM BANK อัดฉีดสินเชื่อเอ็กซิม Jump start ช่วยธุรกิจส่งออกและเกี่ยวเนื่อง

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุกภาคส่วนในสังคม รวมทั้งภาคธุรกิจ…
Back to Top