Olumiantล่าสุด

WHO แนะนำยารักษาโควิด-19 เพิ่มอีก 2 ตัว หวังเพิ่มทางเลือกในการรักษา

คณะกรรมการขององค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ใช้ยา Olumiant ของบริษัทอีไล ลิลลี่ และยาใหม่ในกลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่บริษัทแกล็กโซสมิธไคลน์พัฒนาขึ้นร่วมกับไวร์ ไบโอเทคโนโลยี ในการใช้รักษาผู้ป่วยโรคโค…
Back to Top