OPEC Plastics Joint Stock Companyล่าสุด

BBL จับมือบริษัทในกลุ่ม PTTGC เปิด L/C ไทย-เวียดนามบน Enterprise Blockchain Platform

นายพิพัฒน์ อัสสมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) กล่าวว่า ธนาคารให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจลูกค้าในยุคดิจิทัลให้ได้รับประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น…
Back to Top