real estate-backed ICO ล่าสุด

ก.ล.ต. แนะนำ Real Estate-backed ICO เทคโนโลยีการลงทุนอสังหาฯ

นางสาวนภนวลพรรณ ภวสันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำเสนอบทความเรื่อง “Real Estate-backed ICO เทคโนโลยี…

ก.ล.ต.เผยมีผู้ยื่นขอออก real estate-backed ICO แล้ว 1 รายระดมทุน 2.4 พันลบ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยหลังจากออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนโดยการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีอสังหาริมทรัพย์หรือกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์เป็นทรั…
Back to Top