RiskIQ ล่าสุด

ไมโครซอฟท์รุกซื้อบริษัทความปลอดภัยทางไซเบอร์ “RiskIQ” วงเงินกว่า 500 ล้านดอลล์

สื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า ไมโครซอฟท์ คอร์ป ตกลงซื้อกิจการบริษัท RiskIQ ซึ่งเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ไมโครซอฟท์พยายามขยายไลน์ผลิตภัณฑ์…
Back to Top