StartDee ล่าสุด

ADVANC เปิด 3 ดิจิทัลแพลตฟอร์มหนุนเด็กไทยเรียนออนไลน์

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส (ADVANC) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีมติให้เลื่อนเปิดเทอมออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563…
Back to Top