Together is Power 2020ล่าสุด

รมว.พาณิชย์ เร่งแก้กฎหมายอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการส่งออกการบริโภคภายในประเทศและการส่งเสริม SMEs” ในงานสัมมนาสมาคมการค้าประจำปี…
Back to Top