บอร์ดดิจิทัลฯ เห็นชอบบริการบรอดแบนด์-อินเตอร์เน็ต หนุนทำงานที่บ้าน

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของไทยในปัจจุบัน

ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุด ทั้งการเดินทางของประชาชน และการจัดกิจกรรมที่มีคนอยู่จำนวนมาก รวมถึงสนับสนุนการทำงานที่บ้าน (Work From Home) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนมาตรการที่เหมาะสม โดยที่ประชุมฯ ได้รับทราบแนวทางในการให้บริการบรอดแบนด์ และอินเตอร์เน็ตในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม และส่งเสริมการทำงานอยู่ที่บ้าน รวมถึงส่งเสริมทางการศึกษา ซึ่ง กสทช.จะได้นำไปกำหนดแนวทางให้ถูกต้องตามที่ กม.กำหนดไว้ต่อไป

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นหน่วยงานหลักที่ต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างแน่นแฟ้นในการสนับสนุนมาตรการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบโทรคมนาคมให้เป็นไปตามแนวทาง อย่างเป็นรูปธรรม และรวดเร็ว เพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง และระบบเศรษฐกิจไม่หยุดชะงัก ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งเร่งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจควบคู่กันไปด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 มี.ค. 63)

Tags: , , , , , , , , , ,
Back to Top