ธปท.แนะ SMEs เข้าเกณฑ์ขอกู้ Soft Loan ตรวจสอบคุณสมบัติ-สิทธิที่จะได้รับ

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. พร้อมให้สถาบันการเงินยื่นรายชื่อลูกหนี้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และจำนวนเงินที่จะขอไปให้ความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.63 เป็นต้นไป และเมื่อ ธปท. ตรวจสอบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้ว สถาบันการเงินจะแจ้งผลการอนุมัติให้ทราบภายใน 10 วัน โดยคาดว่าจะเร่งโอนเงินให้ลูกหนี้ได้ภายในปลายสัปดาห์หน้า

ขณะเดียวกัน ธปท.ได้เร่งกำชับให้สถาบันการเงินช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs ที่เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด และหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ SMEs ทำให้ SMEs มีเงินสดในมือเพื่อรองรับรายจ่ายจำเป็น โดยเฉพาะค่าจ้างพนักงาน นอกจากนี้ ธปท. คาดหวังว่าในช่วง 6 เดือนนี้ สถาบันการเงินจะต้องหารือร่วมกับลูกหนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ปรับแผนการผ่อนชำระหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง และช่วยจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกหนี้

ธปท.แนะนำผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าเกณฑ์ได้สินเชื่อผ่อนปรน (Soft loan) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนขอสินเชื่อ Soft Loan และสิทธิที่จะได้รับภายใต้ระยะเวลาขอสินเชื่อวันที่ 23 เม.ย.-22 ต.ค.63

ทั้งนี้ SMEs ที่สามารถยื่นขอสินเชื่อ Soft Loan กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐทุกแห่งที่ใช้บริการ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และไม่จดทะเบียนในตลาดหุ้น

2. ไม่เป็น NPL ณ วันที่ 31 ธ.ค.62

3. มีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐแต่ละแห่งอยู่แล้ว

สำหรับสิทธิที่จะได้รับมีดังนี้

1. สินเชื่อ Soft Loan วงเวินไม่เกิน 20% ของยอดสินเชื่อคงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค.62

2. อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปี นาน 2 ปี คิดตามวงเงินสินเชื่อที่ใช้จริง

3. ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก จ่ายคืนเฉพาะเงินต้น

4. ฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 เม.ย. 63)

Tags: , , , , , ,
Back to Top