ตลท.เผย 31 บจ.ขอเลื่อนส่งงบการเงิน-ไม่ขึ้น SP จาก ก.ล.ต.ผ่อนผัน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ผ่อนผันระยะเวลาการจัดทำและนำส่งงบการเงินให้แก่บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่มีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งรวมถึงจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) จำนวน 31 บริษัท โดยเป็นการผ่อนผันงบการเงินประจำปี 1 บริษัท และงบการเงินรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 อีก 30 บริษัท

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่หยุดพักการซื้อขาย (SP) หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวเนื่องจากเหตุการไม่นำส่งงบการเงิน ในระหว่างที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

บริษัทขอผ่อนผันถึงวันที่
1) บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) (AJ)14 ส.ค.2563
2) บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (ASIA)14 ส.ค.2563
3) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) 12 มิ.ย.2563
4) บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) (BR)14 ส.ค.2563
5) บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CHUO)*29 พ.ค.2563
6) บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (CI)14 ส.ค.2563
7) บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CIG)22 มิ.ย.2563
8) บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) (CMAN)19 มิ.ย.2563
9) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL) 30 มิ.ย.2563
10) บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) (F&D)13 ส.ค.2563
11) บริษัท ฟอร์จูน พำร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (FPI)17 ก.ค.2563
12) บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) (HTECH)14 ส.ค.2563
13) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD)14 ส.ค.2563
14) บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (MACO)**15 ก.ค.2563
15) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (MCOT)15 มิ.ย.2563
16) บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR)14 ส.ค.2563
17) บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (NOK)14 ส.ค.2563
18) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (PF)30 มิ.ย.2563
19) บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)30 มิ.ย.2563
20) บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS)31 ก.ค.2563
21) บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (SAFARI)*14 ส.ค.2563
22) ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์แบบต่ออายุได้27 พ.ค.2563
เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิกฮอสพิทอลลิตี้ (SHREIT)
23) บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (SIAM)16 มิ.ย.2563
24) บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SIMAT)14 ส.ค.2563
25) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)14 ส.ค.2563
26) บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (TNITY)14 ส.ค.2563
27) บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (TPAC)31 ก.ค.2563
28) บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TSE)14 ส.ค.2563
29) บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (TTCL)14 ส.ค.2563
30) บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) (YCI)*14 ส.ค.2563
31) บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) (ZMICO)15 มิ.ย.2563

หมายเหตุ:
* ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเครื่องหมาย SP เนื่องจากเป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
** งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 พ.ค. 63)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top