BAY ปล่อยกู้ซอฟท์โลน 9.3 พันลบ. ช่วยลูกค้า SME ฝ่าวิกฤติโควิด

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เปิดเผยว่า ขณะนี้ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นจำนวนมากกว่า 4,500 ราย เป็นจำนวน 9,300 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 10% ของวงเงินปัจจุบันที่ธปท.ให้แก่สถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าในยามวิกฤติ

“วิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญก่อให้เกิดการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจไทยและเป็นกลุ่มลูกค้าที่กรุงศรีให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น กรุงศรีจึงได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การยืดระยะเวลาชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย การปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ได้ดำเนินการร่วมกับธนาคารออมสิน นอกจากนี้กรุงศรียังมีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำตามโครงการช่วยเหลือลูกค้าจากธปท.ด้วย” นายสยาม กล่าว

นายสยาม กล่าวอีกว่า มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่กรุงศรีได้ให้การสนับสนุนนี้สอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ล่าสุดที่กรุงศรีได้สำรวจเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อทราบสถานการณ์ที่ลูกค้าเผชิญและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง เพื่อเร่งนำเสนอมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องได้ตรงจุดและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยผู้ประกอบการ 70% คาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน โดยเฉพาะวงเงินสินเชื่อใหม่และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

ทั้งนี้ จากการสำรวจความเห็นของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จำนวน 297 ราย ยังพบว่าผู้ประกอบการ 89% ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยส่วนใหญ่มีรายได้ปรับลดลงมากกว่า 40% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และผู้ประกอบการ 43% ไม่ได้มีแผนรับมือผลกระทบในทันที ขณะที่ผู้ประกอบการ 26% กำลังดำเนินการขยายธุรกิจในช่องทางออนไลน์ และ 17% ได้ดำเนินการปรับลดต้นทุนเพื่อรับมือกับวิกฤติดังกล่าว

นอกจากนี้ ผลสำรวจพบว่า ผู้ประกอบการ 67% ปรับแผนธุรกิจเพื่อรับมือกับวิกฤติโควิด-19 ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบจัดการภายในองค์กรและการพัฒนาโมเดิลธุรกิจใหม่ให้เป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น และผู้ประกอบการ 53% ได้มีการใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงในด้านการขายและกลยุทธ์การตลาดผ่านทางดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง รวมทั้งการขยายธุรกิจไปยังอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) และแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น

“นอกจากมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของแบงก์ชาติที่ยังเปิดดำเนินอยู่จนถึงสิ้นปีนี้ กรุงศรียังคงมุ่งเน้นการเป็นธนาคารหลักสำหรับลูกค้าเอสเอ็มอีด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการต่างๆ ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนื่องจากลูกค้ามีการใช้การรับ-จ่ายเงินทาง mobile banking หรือ internet banking มากขึ้น หรือ การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า ช่วยในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด เป็นต้น พร้อมกันนี้กรุงศรียังได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการจัดทีมผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ติดต่อพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนและนำเสนอบริการทางการเงินต่างๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า” นายสยาม กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 มิ.ย. 63)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top