ครม.รับทราบจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ชูซ.สายลมต้นแบบ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เกี่ยวกับการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

โดย ป.ป.ช.เสนอแนะให้ ครม.พิจารณากำหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยให้ใช้กรณีการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานแล้วในซอยพหลโยธิน 8 หรือซอยสายลม เขตพญาไท มาเป็นต้นแบบดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้ทั่วประเทศ โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการข้อมูลและจัดทำแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.รายงานว่า ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ทั้งในส่วนของธุรกิจเอกชนและรัฐวิสาหกิจจำนวนมากได้ละเมิดการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพาดสายหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟน.และกฟภ.ทั้งการลักพาดสายโดยไม่ได้รับอนุญาต การพาดสายสื่อสารไม่มีการรวบสายให้เป็นระเบียบ ไม่มีการคัดแยกสายที่พาดโดยไม่ได้รับอนุญาตออกจากสายที่ได้รับอนุญาต การใช้สายที่ไม่มีแถบสีตามที่กำหนด การนำสายสื่อสารสำรองที่เหลือใช้ม้วนเป็นวงกลมแขวนทิ้งไว้บนเสาไฟฟ้า การปล่อยทิ้งสายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วที่เป็นสายชำรุดเสื่อมสภาพหรือลูกค้ายกเลิกใช้บริการปะปนกับสายที่ใช้งาน โดยไม่รื้อถอน

ขณะที่เลขาธิการ กสทช.ได้ชี้แจงต่อ ป.ป.ช.ต่อกรณีดังกล่าวว่า ปัญหาสายสื่อสารที่พาดบนเสาไฟฟ้ามีปริมาณมากและขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยจนส่งผลต่อทัศนียภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนั้น มากกว่า 50% เป็นสายที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ซึ่งมีทั้งสายโทรศัพท์บ้านและสายเคเบิลทีวีที่พาดกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งการจัดระเบียบประชาชนอาจได้รับผลกระทบ เนื่องจากต้องรื้อสายลงมาทั้งหมด จึงมีความจำเป็นที่ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องประสานการปฏิบัติงานและกำกับดูแลงานร่วมกัน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ก.ย. 63)

Tags: , , , , , , , , , ,
Back to Top