ครม. อนุมัติร่าง MOU ความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์ระหว่างไทย-จีน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงความมั่นคงของจีน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและความร่วมมือทางนิติวิทยาศาสตร์

เนื่องจากจีนมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วยไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

สำหรับสาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ เป็นการมุ่งเน้นความร่วมมือในด้าน 1) การพัฒนาวิชาชีพ ผ่านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการฝึกอบรม 2) การพัฒนาเทคนิค โดยเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลไบโอเมตริกซ์และการตรวจเปรียบเทียบ การพัฒนาเทคนิค วิธีการ เทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจพันธุกรรม (DNA) และสมรรถนะห้องปฏิบัติการตรวจ DNA รวมถึงการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ เทคโนโลยี มาตรฐานการตรวจด้านนิติวิทยาดิจิทัล (Digital Forensics)

“โดยหลังจากทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจแล้ว จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี และได้รับการต่ออายุอีก 5 ปี เมื่อทั้งสองฝ่ายยินยอมร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะต้องรักษาความลับเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลง โดยไม่เปิดเผยหรือถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นหรือต่อสาธารณชน เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน”

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุ

น.ส.รัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล พัฒนาฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือแห่งชาติ ข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) และเพิ่มศักยภาพสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของไทย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ต.ค. 63)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top