ภูเก็ต กำหนดเงื่อนไขเที่ยว 7+7,คนไทยโชว์ใบจองรร.-พักเกิน 7 วันตรวจ ATK

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ออกคำสั่งฉบับใหม่ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้ ขยายเวลามาตรการจำกัดการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทุกช่องทาง ยกเว้นกรณีจำเป็น และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาภายใต้ Phuket Sandbox เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากฉบับเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 31 ส.ค.64 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องในช่วงวันที่ 1-14 ก.ย.64

พร้อมกันนั้นได้มีการเพิ่มข้อกำหนดสำหรับผู้เดินทางมาตามโครงการนำร่องด้านการท่องเที่ยว (7+7 Extension) หรือบุคคลที่เดินทางไปท่องเที่ยวนอกเขตจังหวัดภูเก็ตทางทะเลไปจังหวัดนำร่องอื่นแบบไป-กลับภายในวันเดียว พร้อมคนขับเรือ มัคคุเทศก์ และ พนักงานประจำเรือให้สามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ โดยมีผลการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ทุกสัปดาห์

สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตเพื่อการท่องเที่ยว ต้องมีหลักฐานการจองโรงแรมหรือสถานที่พัก และชำระค่าที่พักล่วงหน้า และหากพักอาศัยเกิน 7 วันต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 5 ของการพักอาศัย โดยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง กรณีนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.64 เป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.ย. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top