กทม. เผยทุกหน่วยงานเตรียมพร้อม 100% รองรับเปิดประเทศ 1 พ.ย.

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจการเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park เขตคลองเตย พบว่า ทุกหน่วยงานในภาพรวมได้มีการเตรียมพร้อม 100% รวมถึงการให้บริการฉีดวัคซีนของ กทม. ได้ฉีดให้คนกรุงเทพฯ เข็มที่ 1 เกินกว่า 100% แล้ว ส่วนวัคซีนเข็ม 2 ฉีดแล้ว 74.90% สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาเที่ยวในกรุงเทพฯ ว่ามีความปลอดภัย รวมทั้งประชาชนในกรุงเทพฯ ก็มีความมั่นใจในขั้นตอนการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีความพร้อมตั้งแต่นักท่องเที่ยวลงจากเครื่องบิน ขั้นตอนการตรวจสอบ จนถึงการเดินทางไปยังโรงแรมที่จัดเตรียมไว้กระบวนการต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้ หากมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กทม. ได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุ ทั้งมาตรการในการนำส่งรักษา มาตรการในการส่งกลับ รวมถึงจัดเตรียมสถานที่ไว้เพื่อดำเนินการรักษาแล้ว ขณะเดียวกัน ระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ในปัจจุบันของสำนักการแพทย์ กทม. มีขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จากทั้งโรงพยาบาลในสังกัด 11 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลของหน่วยงานราชการในพื้นที่ และโรงเรียนแพทย์

“พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในมาตรการการเปิดรับนักท่องเที่ยว จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนถึงสถานที่พัก”

รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีการตรวจการเตรียมพร้อมบริเวณจุดตรวจ Scan QR Code Thailand Pass ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารเทียบเครื่องบิน C กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จุดตรวจหนังสือเดินทางฝั่งตะวันตก คือ จุดนัดพบระหว่างผู้โดยสาร และโรงแรมสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative Quarantine) ณ ช่องทางออก C โถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร รวมทั้งสำรวจความพร้อมด้านการบริหารจัดการระบบขนส่งสำหรับนักท่องเที่ยวบริเวณประตู 9 ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้สำรวจโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park ด้านความพร้อมมาตรฐานการบริหารจัดการห้องพัก พื้นที่สาธารณะ สระว่ายน้ำ สปา และร้านอาหาร ตามมาตรการสาธารณสุข และมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) และ (SHA+) ซึ่งโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park นั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐาน SHA Plus (SHA+) คือ ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศในโครงการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว โดยพนักงานในสถานประกอบการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 70% แล้วจึงสามารถสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้กับผู้รับบริการ

ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯ กทม. ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งทางหน่วยงานราชการกำหนดด้วยความเคร่งครัด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ต.ค. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top