BTS เผยยอดจองซื้อกรีนบอนด์ BTSC พุ่งกว่า 2 เท่ากวาดเงิน 1.02 หมื่นลบ.

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) เปิดเผยว่า บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) บริษัทย่อยในเครือบีทีเอส กรุ๊ปฯ ออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด อายุ 3, 5, 7 และ 10 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 10,200 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 3-5 พ.ย.64 ที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้ลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนเป็นจำนวนกว่า 2 เท่า

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ A เมื่อวันที่ 29 ก.ย.64

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออก Green Bond ในครั้งนี้ ไปใช้ในโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ – ใต้ ในส่วนของการจัดซื้อรถไฟฟ้าและระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล (Electrical and Mechanical Works) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวดังกล่าว เป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ลดการใช้รถยนต์ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) นำมาซึ่งคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นแก่ชาวกรุงเทพและปริมณฑล การออกหุ้นกู้ Green Bond ของ BTSC ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืน และยังสอดคล้องกับความตั้งใจของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ที่จะออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

การออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ BTSC ในครั้งนี้ ถือเป็น Green Bond ชุดแรกของ BTSC ซึ่งอยู่ภายใต้ Green Bond Framework ของบีทีเอส กรุ๊ปฯ โดย Green Bond ในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คือ Green Bond Principles 2021 (GBP) ซึ่งออกโดย International Capital Market Association (ICMA) และ ASEAN Green Bond Standards 2018 (ASEAN GBS) ซึ่งออกโดย the ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) โดยมี Sustainalytics ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยอิสระชั้นนำด้าน ESG และ Corporate Governance เป็นผู้ประเมินและออก Second Party Opinion (SPO) ว่า Green Bond ของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานสากลดังกล่าว

นอกจากนี้ Climate Bonds Initiative หรือ CBI ยังได้รับรองว่า Green Bond ของบริษัทฯ เป็นไปตาม Climate Bonds Standard version 3.0 ในเกณฑ์ Low Carbon Transport อีกด้วย

“ครั้งนี้เป็น Green Bond ครั้งแรกของ BTSC หลังจากที่ BTSG ประสบความสำเร็จในการออก Green Bond มาแล้ว 2 ครั้งในปี 62 และ 63 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและการสนับสนุนของผู้ลงทุนต่อความมุ่งมั่นของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการขยายตัวทางธุรกิจอย่างยั่งยืน”

นายสุรยุทธ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 พ.ย. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top