WORLD ได้ยืดเวลาแก้คุณสมบัติเพื่อกลับมาเทรดถึง 13 ต.ค.64 โชว์ผลงาน Q3/63 กำไร

นายจิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น (WORLD) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับการขยายระยะเวลาในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) จนถึงวันที่ 13 ต.ค.64

ทั้งนี้ ภาพรวมฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส 3/63 (สิ้นสุด ก.ย.63) มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 28.11 ล้านบาท และรอบระยะเวลา 9 เดือน จำนวน 32.30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (ไม่รวมรายได้อื่น) สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 26.99 ล้านบาท และรอบระยะเวลา 9 เดือน จำนวน 29.51 ล้านบาท

บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมีทั้งหมด 4 โครงการ แบ่งเป็น โครงการนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 1 โครงการ และโครงการห้องชุดจำนวน 3 โครงการ ในส่วนของกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานงวด 9 เดือน มีจำนวน 78.84 ล้านบาท เนื่องจากมีกระแสเงินสดรับเข้าจากการขายที่ดินที่ลำพูน และกระแสเงินสดจ่ายลงทุนในสินค้าคงเหลือลดลง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

สำหรับความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

 1. โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
  • 1.1. ขายที่ดินเปล่าในโซนอุตสาหกรรม และโซนพาณิชย์ โดยในส่วนของ โซนอุตสาหกรรม มีพื้นที่ขายทั้งหมด 236-3-59.2 ไร่ โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 5-2-36.4 ไร่ รอโอนกรรมสิทธิ์ 202-0-72.8 ไร่ ยังไม่ได้ขาย 29-0-50 ไร่ ส่วนโซนพาณิชย์กรรม จำนวนพื้นที่ 16-2-82 ไร่ โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 16-2-82 ไร่ “บริษัทฯได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่าในโซนอุตสาหกรรม ในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 และเดือนมิถุนายน ปี2563 ซึ่งเป็นการโอนขายให้กับบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ที่มีความสนใจและต้องการขยายพื้นที่จึงมาซื้อเพิ่ม”
  • 1.2 ที่พักอาศัยในโซนพาณิชยกรรม มีพื้นที่รวม 27 ไร่ 3 งาน 0.8 ตารางวา ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงแบบสำหรับพัฒนาพื้นที่โซนพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มพัฒนาพื้นที่ในปี 2565 เป็นต้นไป
 2. โครงการดิ อะวอร์ด ป่าตอง ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ อะวอร์ด ป่าตอง จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% 2.1. เฟส 1 มีห้องชุดจำนวน 141 ยูนิต โอนกรรมสิทธิ์แล้วจำนวน 128 ยูนิต คงเหลือจำนวน 13 ยูนิต เป็นห้องชุดที่รอโอนกรรมสิทธิ์
 3. โครงการเดอะ ซิตี้ หาดใหญ่ มี 2 โครงการย่อยคือ
  • 3.1 โครงการเดอะ ซิตี้ หาดใหญ่ 1 ดำเนินการโดย WORLD มีอาคาร 2 อาคาร แบ่งเป็นอาคาร 1 มีจำนวน 78 ยูนิต ผ่านมาโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วจำนวน 27 ยูนิต ค งเหลือจำนวน 51 ยูนิต และอีก 1 อาคาร มีจำนวน 78 ยูนิต ก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยอยู่ระหว่างดำเนินการออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
  • 3.2 โครงการเดอะ ซิตี้ หาดใหญ่ 2 ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้แอนด์แอสเซท จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% มี 2 อาคาร โดยมีจำนวนห้องชุดอาคารละ 78 ยูนิต ทั้ง 2 อาคารก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยอยู่ระหว่างดำเนินการออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564จากนั้นก็จะเริ่มทำการตลาด เพื่อที่จะขายห้องชุดดังกล่าว
 4. โครงการเดอะ ฟอเรสท์ ป่าตอง ดำเนินการโดย WORLD อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ที่ดินที่ใช้ดำเนินการโครงการนี้ ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของบริษัทฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างการชำระค่าซื้อขายที่ดิน โดยกำหนดจ่ายชำระให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลาการจ่ายชำระ เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากผู้ขายให้สามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ควบคุมบริหารงาน ตลอดจนรับผลประโยชน์ตอบแทนที่พึงเกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึงการเข้าพัฒนาที่ดิน การก่อสร้างอาคารอาคาร และการดำเนินการอื่นใด ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายที่ดิน ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ม.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top