ครม.อนุมัติงบ 279 ลบ. จ่ายชดเชยเกษตรที่ทำลายสุกรป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติงบกลางประจำปีงบประมาณ 2564 รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน เพื่อใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) วงเงินรวม 279.78 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชย ซึ่งได้ทำลายสุกรในช่วงปี 2563 จำนวน 50,457 ตัว และการดำเนินการในปี 2564 จำนวน 42,862 ตัว

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างมากในการป้องกันการแพร่ระบาดโรค ASF เพราะไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่มีการระบาดของโรคนี้ ในขณะที่ 34 ประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างมาก

โดยในปี 2563 รัฐบาลได้อนุมัติงบกลางเพื่อจ่ายเงินชดเชยราคาสุกรที่ถูกทำลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรค ASF แต่ยังมีเกษตรกรจำนวนหนึ่งที่ทำลายสุกรไปแล้ว แต่เอกสารไม่ครบถ้วนสมูบรณ์ ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเวลาที่กำหนด และการป้องกันโรค ASF โดยการทำลายสุกร ยังคงต้องดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ ครม.ยังได้เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกระดับมาตรการจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีการเลี้ยงแบบเปิดที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ และอาจเป็นพาหะในการแพร่กระจายเชื้อโรคในวงกว้าง

“ปีนี้เป็นปีทองของสินค้าสุกร ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้สินค้าสุกร เป็นสินค้าเรือธงในการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งสถิตการส่งออกสุกรในปี 2563 มีมูลค่ากว่า 2.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่า 300% จากปี 2562 เพราะเกิดจากความสำเร็จของทุกฝ่ายที่ร่วมมือกัน”

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (2 ก.พ. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top