กทม. อนุญาตให้จัดสงกรานต์ตามประเพณี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของกรุงเทพมหานคร ได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-15 เม.ย.64 โดยได้เห็นชอบให้จัดได้ และหากมีผู้ร่วมงานเกิน 100 คน ต้องขออนุญาตสำนักงานเขตก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบมาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด โดยในปีนี้ กิจกรรมที่สามารถทำได้คือ การจัดพิธีสรงน้ำพระ กิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ การจัดพิธีรดน้ำดำหัวตามประเพณีนิยม และการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปท่องเที่ยว

โดยทุกกิจกรรมต้องยึดแนวทางดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย มาตรการ DMHTT การหลีกเลี่ยงการสัมผัส การจัดกิจกรรมในสถานที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทได้ และขอให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบหรือในห้องปรับอากาศ สำหรับกิจกรรมที่งดจัด ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อแพร่โรค การเล่นสาดน้ำ คอนเสิร์ต การประแป้งและปาร์ตี้โฟม

นอกจากนี้ ขอให้ผู้จัดกิจกรรมพิจารณากำหนดขอบเขตอาณาบริเวณของพื้นที่จัดกิจกรรมหรือกิจการให้ชัดเจน และให้มีช่องทางเข้า-ออกตามความเหมาะสมของกิจกรรม รวมทั้งมีมาตรการควบคุมและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเน้นย้ำขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งสแกนแอพพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะทุกครั้ง เมื่อเดินทางไปสถานที่ต่างๆ

ร.ต.อ.พงศกร กล่าวถึงการตรวจเชิงรุกในพื้นที่เขตบางแค จำนวน 11,631 ราย พบผู้ติดเชื้อ 341 ราย คิดเป็น 3% ของจำนวนผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด ขณะที่มีผู้เข้ารับวัคซีนกว่า 2,600 คน โดยในแต่ละวันมีผู้ลงทะเบียนกว่า 1,000 คน แต่พบว่าบางคนไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง เนื่องจากมีไข้หรือมีความดันโลหิตสูง จึงทำให้ไม่สามารถรับวัคซีนได้ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะให้บริการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องต่อไป

สำหรับการเปิดตลาดในพื้นที่เขตบางแค หลังจากได้มีคำสั่งปิดเนื่องจากพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนนั้น สามารถเปิดได้หากมีการปรับปรุงเรื่องสุขาภิบาล และดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว อาทิ การคัดแยกผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง การจัดทำทะเบียนผู้ค้าและแรงงาน การดำเนินการตรวจประเมินสุขาภิบาลสุขลักษณะ และปรับปรุงการระบายอากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 มี.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top