รฟท.พร้อมเปิดเดินรถสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย และบ้านแหลม-แม่กลอง 26 มี.ค.

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พร้อมเปิดให้บริการเดินรถสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย จำนวน 34 ขบวน และบ้านแหลม -แม่กลอง 8 ขบวน รวม 42 ขบวน หลังจากหยุดให้บริการไปชั่วคราว ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 64 เป็นต้นไป

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการ รฟท. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการให้บริการแก่ประชาชนผู้โดยสาร รฟท. ได้จัดการทำความสะอาดครั้งใหญ่ หรือบิ๊กคลีนนิ่ง สถานีรถไฟ และจุดพักรถทุกแห่งที่อยู่ในสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย และบ้านแหลม – แม่กลอง รวมถึงทำความสะอาดภายในขบวนรถโดยสารทุกคันทุกขบวน ควบคู่กับการใช้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางรางอย่างเคร่งครัด ด้วยการกำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากาก การรักษาระยะห่าง Social Distancing พร้อมกับให้สแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ก่อนและหลังใช้บริการ แต่หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ให้สามารถกรอกข้อมูลการเดินทางแทน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มี.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top