RT ได้งานใหม่ 3 โครงการ รวมมูลค่า 358.5 ลบ. รอเซ็นสัญญา

บมจ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับงานโครงการใหม่ จำนวน 3 โครงการ ในเดือนมีนาคม 2564 รวมมูลค่างานทั้งสิ้น 358,499,208.56 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1. โครงการจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ของสถานีย่อยคลองกระเทียม จ่ายไฟให้กับนิคมอุตสาหกรรมบางชัน แทนสถานีย่อยขนาดเล็กวัดบำเพ็ญ ตามข้อโครงการ 12.3.16 ณ บริเวณถนนหม่อมเจ้าสง่างาม ของการไฟฟ้านครหลวง มูลค่าโครงการ 51,718,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทเป็นผู้ชนะการเสนอราคา รอเรียกทำสัญญา

2. โครงการจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำปลายคลองแม่แตง-แม่ขาน และอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำปลายคลองแม่แตง-แม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ของกรมชลประทาน มูลค่าโครงการ 280,337,120.56 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเป็นผู้ชนะการเสนอราคา รอเรียกทำสัญญา

3. โครงการจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงไหล่เขาฝั่งซ้ายเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ของกรมชลประทาน มูลค่าโครงการ 26,444,088.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัท ซึ่งเสนอราคาในนาม กิจการร่วมค้า ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง – วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นผู้ชนะการเสนอราคา รอเรียกทำสัญญา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 เม.ย. 64)

Tags: , ,
Back to Top