EDL-Gen ออกหุ้นกู้ 6 พันลบ.อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5.90% เสนอขาย 5-7 ก.ค.

บมจ. ผลิต-ไฟฟ้าลาว (EDL-Gen) ผู้นำการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดรายใหญ่ของ สปป.ลาว ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 วงเงินรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายวันที่ 5-7 ก.ค.64 โดยมี บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป เป็นที่ปรึกษาชั้นนำในการระดมทุนกลุ่มประเทศ CLMVT และเป็นที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้มาชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2564

หุ้นกู้ชุดดังกล่าวจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองขั้นต่ำ 100 หน่วย โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบไปด้วย บล.เคทีบีเอสที, บล.โกลเบล็ก, บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) และ บล.ไอร่า

สำหรับหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ EDL-Gen ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.64 ที่อันดับ BBB- และแนวโน้มอันดับเครดิต Negative

ทั้งนี้ EDL-Gen มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน ตลอดจนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีแผนขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรองรับความต้องการใช้พลังงานในภูมิภาคนี้ จากการที่รัฐบาลลาวมีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทยจำนวน 9,000 เมกะวัตต์ ซึ่งมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับซื้อรายใหญ่ รวมถึงโอกาสการเติบโตจากการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประเทศกัมพูชาและเวียดนามที่มีสัญญาการจำหน่ายไฟฟ้ารวมกันมากกว่า 11,000 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ EDL-Gen จะขยายตัวได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมพลังงานยังมีเสถียรภาพและไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าภายใน สปป.ลาว และในภูมิภาคอาเซียนยังขยายตัวได้ดี ทำให้ EDL-Gen มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่สม่ำเสมอ รวมถึงหนี้สินต่อทุน (D/E) ไม่ถึง 2 เท่า สะท้อนถึงความแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงินที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ EDL-Gen ได้เป็นอย่างดี

นายดวงสี พารายก กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EDL-Gen เปิดเผยว่า จากนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่ผู้นำการผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ สปป.ลาว โดยนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาด ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับกับกระแส Green Energy โดยบริษัทฯ บริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงานเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและผลักดันให้ สปป.ลาว เป็นผู้ส่งออกพลังงานสะอาดและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน

นายวันแสง วันนะวง รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน EDL-Gen กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยได้ลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งให้เพียงพอต่อความต้องการภายใน สปป.ลาว และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินไปยังต่างประเทศ โดยมีประเทศไทย เวียดนามและกัมพูชาเป็นผู้รับซื้อพลังงานรายใหญ่ในภูมิภาคนี้

EDL-Gen มีแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งรูปแบบการพัฒนาโครงการเอง และเป็นความร่วมมือกับภาคเอกชน (IPP) โดยมีเป้าหมายภายในปี 2572 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมเพิ่มเป็น 2,435 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมของโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว 1,683 เมกะวัตต์

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top