กทม. กำชับสถานศึกษาในสังกัดตรวจ ATK ในกลุ่มนักเรียนให้ครอบคลุม

พ.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 โดยในที่ประชุม สำนักอนามัย และสำนักการแพทย์ได้รายงานสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีแนวโน้มการระบาดของโรคเพิ่มขึ้นหลังจากเทศกาลปีใหม่ พร้อมแสดงความห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งอาจเกิดจากกลุ่มเด็กและครอบครัวที่เดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงมอบหมายให้สำนักการศึกษากำชับสถานศึกษาในสังกัด กทม.เข้มข้นการตรวจ ATK ในกลุ่มเด็กที่ต้องไปเรียน On-site รวมถึงเตรียมพร้อมเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อสำหรับเด็ก ณ เขตดุสิต เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในอนาคต

ขณะเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมเปิดดำเนินการศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (CI) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยที่ประชุมมอบหมายสำนักอนามัย เตรียมพร้อมอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยที่ทำการรักษาตัวที่บ้าน (HI) อาทิ เครื่องวัดออกซิเจน และเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้สามารถมอบให้ผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ง่าย รวมทั้งจัดเตรียมคู่สายสำหรับศูนย์ EOC เขต เพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารหากเกิดกรณีเร่งด่วน และให้ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์เตรียมความพร้อมการรับ-ส่งผู้ป่วย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนการทำงานด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ม.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top