AOT คาดผู้โดยสารใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ 5.5 หมื่นคน/วัน ช่วงสงกรานต์

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีผู้โดยสารเดินทางผ่าน ทสภ.เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาว โดยคาดการณ์ว่าระหว่างวันที่ 9 – 18 เมษายน 2565 จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 551,665 คน หรือเฉลี่ยวันละ 55,167 คน โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 195,484 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ 356,181 คน หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว (ระหว่างวันที่ 9 – 18 เมษายน 2564) พบว่าจำนวนผู้โดยสารมีการขยายตัวในภาพรวมเพิ่มขึ้น 106.59% ในส่วนของเที่ยวบิน คาดว่าจะมีเที่ยวบินให้บริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,715 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 472 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 0.68%

โดยในจำนวนเที่ยวบินทั้งหมดนี้ มีสายการบินประจำและสายการบินเช่าเหมาลำจำนวน 7 สายการบิน ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ รวมทั้งสิ้น 173 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 48 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 125 เที่ยวบิน โดยสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุด คือ สายการบิน BANGKOK AIRWAYS จำนวน 127 เที่ยวบิน

ดังนั้น ทสภ.จึงได้จัดเตรียมบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานก่อนที่จะถึงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง และในระหว่างวันหยุดยาวดังกล่าว ทสภ.ได้เตรียมความพร้อมบุคลากรด้านบริการและด้านบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ พร้อมทั้งได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ หน่วยงานราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ ณ ทสภ. ให้สอดคล้องกับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายกิตติพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ทสภ. ได้ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 65 เวลา 00.01น. จนถึง วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 24.00 น. รวม 7 วัน โดยลานจอดรถโซนดังกล่าวสามารถรองรับรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน

อนึ่ง ทสภ. ขอให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ เชื่อมั่นและมั่นใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ ทสภ. ได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางมายังท่าอากาศยาน ประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนเที่ยวบินออก

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 เม.ย. 65)

Tags: , , , , , , , , , ,
Back to Top