ไทย-กัมพูชา เตรียมเซ็น MOU ผนึกกำลังปราบแก๊ง Call Center-Hybrid Scam

ไตรศุลี ไตรสรณกุล

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam

ทั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 ประเทศ ได้ใช้มาตรการที่เหมาะสม และมีความสอดคล้องกับกฎหมายภายในของทั้ง 2 ประเทศ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับปราบปรามผู้กระทำผิด ตลอดจนการตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งไทยและกัมพูชา เพื่อผลักดันมาตรการต่างๆ ร่วมกัน

“เน้นย้ำนโยบายที่รัฐบาลถือว่าเรื่องนี้ เป็นประเด็นเร่งด่วน เนื่องจากมีประชาชนชาวไทยได้รับผลกระทบ และเสียหายจากการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ในลักษณะดังกล่าวเป็นจำนวนมาก”

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ

สำหรับสาระสำคัญของความตกลงระหว่างไทยและกัมพูชา จะมีกิจกรรมที่ผ่านการตัดสินใจร่วมกัน ดังนี้

1. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิค และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam ภายใต้ระบบและกรอบการทำงานที่ดำเนินงานร่วมกัน อาทิ กลไกสนับสุนทีนส่งเสริมส่งผ่านข้อมูลข้ามพรมแดน

2. แต่งตั้งผู้ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสืบหาหลักฐานในไทยและกัมพูชา และขยายการสืบสวนเพื่อให้ได้ตัวผู้กระทำความผิด โดยหลักฐานดังกล่าวอาจจะรวมถึงข้อมูลที่อยู่ผู้ใช้บริการการสื่อสารทางเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต และบันทึกการใช้โทรศัพท์ของผู้กระทำความผิดที่ได้กระทำระหว่างก่ออาชญากรรมทั้ง 2 ประเทศ

3. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามสนธิสัญญาระหว่างไทยและกัมพูชาว่าด้วยการส่งผู้รายข้ามแดน รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศของผู้เข้าร่วมทั้ง2 ฝ่าย

4. ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของทั้งไทยและกัมพูชา

5. ความร่วมมืออื่นๆ ตามที่ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน

“บันทึกความเข้าใจที่ทำร่วมกันนี้ จะมีผลบังคับเป็นเวลา 3 ปีนับแต่วันลงนาม และสามารถขยายระยะเวลาบังคับได้อีก 3 ปี ด้วยการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งการลงนามจะมีขึ้นในวันที่ 11 ก.ค. 65 ที่กัมพูชา ในโอกาสที่นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเดินทางไปเยือนกัมพูชา เพื่อติดตามาประเด็นการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมมือกับประเทศกัมพูชาในการร่วมกันปราบปรามปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนจำนวนมาก ซึ่งดำเนินการจากทั้งในและนอกประเทศ โดยตั้งคณะกรรมการร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเริ่มจากประเทศกัมพูชาไปแล้วเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องการจับกลุ่มและส่งผู้ร้ายข้ามแดน ทำให้เกิดการปราบปรามที่มีประสิทธิภาพเชื่อว่าน่าจะลดการก่อเหตุได้น้อยลง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ก.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top