“สันติ ปิยะทัต” ลาออกจากเอ็มดี KC

บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ (KC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2565 วันนี้รับทราบการลาออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของนายสันติ ปิยะทัต เนื่องด้วยเหตุผลเพื่อรักษาสุขภาพและติดภารกิจอื่น โดยให้มีผลตั้งวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานในบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้นายพงษ์ศักดิ์ มงคลรัตน์ ทำหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการเป็นการชั่วคราว ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ นายสันติ ได้เข้ามารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ KC ในปี 61 ระหว่างที่อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสถานะบริษัทที่หุ้น KC ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จากการที่บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นที่น้อยกว่า 50% ของทุนที่ชำระแล้ว จนกระทั่งหุ้น KC กลับเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งในวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 พ.ย. 65)

Tags: , , ,
Back to Top