PTTEP ยุติบทบาทในแองโกลา หลังขายทิ้งโครงการ 17/06

บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 บริษัท PTTEP (Angola) Corporation (PANG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ.ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเพื่อขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดในโครงการแปลง 17/06 ประเทศแองโกลาที่ร้อยละ 2.5 ให้แก่บริษัท SOMOIL BLOCO 17/06 (SU), S.A.ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท Sociedade Petrolifera Angolana, S.A (SOMOIL)

การซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2566

โครงการแปลง 17/06 เป็นโครงการผลิตน้ำมันดิบที่อยู่ในระยะพัฒนา ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของประเทศแองโกลา โดยหลังจากการขายเงินลงทุนในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ จะถือเป็นการยุติบทบาทการดำเนินงานทั้งหมดของ ปตท.สผ. ในประเทศแองโกลา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ ปตท.สผ.

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ธ.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top