SUPER เปิดกระเป๋ารับเงินกู้ BAY กว่า 1,000 ลบ.พัฒนาโรงไฟฟ้า SPP HYBRID ขนาด 16 MW

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) เปิดเผยว่า บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ ไฮบริด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) โดยได้รับวงเงินสินเชื่อ (Project Financing) กว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการ SPP HYBRID ในจังหวัดสระแก้ว ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 16 เมกะวัตต์

โครงการ SPP HYBRID เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งร่วมกับแบตเตอรี่ โดยสามารถผลิตและขายไฟฟ้าได้ 24 ชั่วโมง โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะเวลา 13 ปี 6 เดือน กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อัตราค่าไฟเฉลี่ย 2.97 บาท/หน่วย โครงการดังกล่าวได้เริ่มทยอยจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ไปตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.66 ที่ผ่านมา

“เงินกู้ในครั้งนี้จะนำไปใช้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งร่วมกับแบตเตอรี่ (SPP HYBRID ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินที่มีต่อบริษัทฯ รวมถึงศักยภาพของโครงการ ซึ่งที่ผ่านมานับจากวัน COD มีผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่องมาโดยตลอด รวมทั้ง SUPER เตรียมความพร้อมในฐานเงินทุนสำหรับการลงทุนที่กำลังจะเกิดขึ้นรอบใหม่ในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในอนาคตไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาด้านพลังงานที่เปิดขึ้นมาใหม่ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม หรือ ในประเทศอื่นๆ”นายจอมทรัพย์ กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUPER กล่าวอีกว่า บริษัทมีแผนขยายโรงไฟฟ้าทุกรูปแบบ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เปิดดำเนินงานแล้ว 1,608.32 เมกะวัตต์ จำนวน 133 โครงการ และตั้งเป้าหมายอีก 1,000 เมกะวัตต์ในปี 68 หรือมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มที่ระดับ 2,600 เมกะวัตต์ มาจาก โรงไฟฟ้าจากขยะ โซลาร์รูฟท็อป โครงการการขยายงานสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชน (Private PPA) รวมทั้งโครงการ PDP ในประเทศและในเวียดนาม เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ขณะที่ปี 66 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 10-15% จากปีก่อน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 มี.ค. 66)

Tags: , , , , , , , , ,
Back to Top