กทม.อนุมัติใช้ถนน-ทางเท้าศูนย์ราชการเกียกกายเป็นพื้นที่ชุมนุม วันโหวตนายกฯ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุม (ฉบับที่ 2) โดยอาศัยอำนาจใน มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 จึงกำหนดให้บริเวณพื้นที่ถนน 1 ช่องจราจร และทางเท้าภายในศูนย์ราชการเกียกกาย ฝั่งสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 710 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต รองรับผู้ชุมนุมประมาณ 100-200 คน เป็นสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมุนมสาธารณะ โดยให้มีผลระหว่างวันที่ 12-21 ก.ค.66

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการชุมนุม จะต้องแจ้งการใช้สถานที่ต่อสำนักงานเขตพื้นที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชม. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะได้รับทราบ และมีเวลาเตรียมการเพื่อการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ให้แก่ผู้เข้าร่วมชุมนุมตามความเหมาะสม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ก.ค. 66)

Tags: , , , , ,
Back to Top