ก.อุตฯ เร่งมาหามาตรการเหมาะสมในการส่งออกน้ำตาล หนุนจ่ายชดเชยชาวไร่อ้อย

น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ที่อาจส่งผลกระทบต่อชาวไร่อ้อยนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม มีความห่วงใยเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างมาก จากต้นทุนการเพาะปลูกที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปรากฎการณ์เอลนีโญ ที่ส่งผลกระทบให้เกิดความแห้งแล้ง และทำให้ปริมาณผลผลิตอ้อยลดน้อยลง

กระทรวงอุตสาหกรรม จึงสั่งการและกำชับให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เร่งหาแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับชาวไร่อ้อยให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ขณะเดียวกันต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมรับทราบการขึ้นทะเบียนน้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม 1 ปี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 31 ต.ค. 66 ที่รัฐบาลเร่งควบคุมราคา เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภค

ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนเงินชดเชยให้กับเกษตรกร และระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งหามาตรการที่เหมาะสมสำหรับการส่งออก

อย่างไรก็ตาม วันนี้ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งน้ำตาลทราย ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง จะร่วมกันหารือแนวทางเพื่อหาทางออกต่อสถานการณ์ดังกล่าวต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 พ.ย. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top