กกต.เตือน “สว.ระดับจังหวัด” งดร่วมกิจกรรม ฝ่าฝืนมีโทษหนัก ถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตือนผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับจังหวัด ระมัดระวังในการเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่ปรากฏข่าวว่ามีบุคคลรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมตามสถาบันการศึกษา หรือโรงแรม โดยให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น สว.ระดับจังหวัดลงทะเบียนเข้าร่วมด้วยนั้น

โดย กกต.ขอให้ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมาย และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ทั้งในส่วนของผู้จัดให้มีกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากพบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิด จะดำเนินการตามที่กฎหมาย และระเบียบกำหนดต่อไป

ทั้งนี้ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 77 (1) กำหนดว่าผู้ใดกระทำการจัด ทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนน หรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาท ถึง 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

และมาตรา 81 กำหนดว่า ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาท ถึง 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 10 ปี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 มิ.ย. 67)

Tags: , ,
Back to Top