กทม.ล่าสุด

กทม. ติดตามมาตรการป้องกันโควิดในศาสนสถาน-รณรงค์งดจุดธูปเทียนช่วงตรุษจีน

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศาสนสถาน และศาลเจ้า เพื่อติดตามควบคุมกำกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)…

กทม.จัดงบเร่งติดตั้งสัญญาณไฟคนข้ามแบบกดปุ่ม ปรับปรุงทางข้าม-ป้ายเตือน

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ประชุมการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเส้นทางข้าม (ทางม้าลาย) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้หารือมาตรฐาน…

กทม. ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 9 ไม่ต่ำกว่า 70%

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ส.ส. กทม.) เขตเลือกตั้งที่ 9…

กทม.อนุญาตนั่งดื่มในร้านผ่านเกณฑ์ SHA+/TSC2+ ได้ไม่เกิน 5 ทุ่มตั้งแต่พรุ่งนี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพทหานคร (กทม.) ได้ลงนามในประกาศฯ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 50 ตามประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน…

กทม.ตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อโควิด-19 ทั่วกรุงพร้อมให้การรักษาพยาบาล

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ในประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19…

กทม. เน้นย้ำดูแลเป็นพิเศษในกลุ่มเปราะบาง ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเปราะบางว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ได้เน้นย้ำสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเว…

กทม. เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุตั้งแต่ 5-11 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมสำรวจข้อมูลเด็ก…

กทม. เปิดสายด่วนโควิด (EOC) 50 เขต รับผู้ป่วยโควิดเข้าสู่ระบบการรักษา

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานเขต (Emergency Operation Center : EOC) 50 เขต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับและนำส…

กทม. ประสานทุกภาคส่วนส่งตัวผู้ป่วยโควิดเข้าสู่ระบบการรักษาภายใน 12 ชม.

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (OMICRON) เป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถติดเชื้อได้ง่าย…

กทม. เตรียมฉีดวัคซีนโควิดแบบ School Based นักเรียนอายุ 5-11 ปี รร.ในสังกัด

นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้นักเรียนอายุ 5-11 ปี โรงเรียนในสังกัด กทม. ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย อยู่ระหว่างรอการแจ้งแนวท…

กทม. พร้อมยกระดับควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 คัดกรองเชิงรุกต่อเนื่อง

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงการยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า กทม. โดยสำนักการแพทย์ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน…

กทม. เดินหน้าเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนทุกกลุ่มตามแนวทาง สธ.

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงการเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มก่อนวันที่ 1 พ.ย. 64 ว่า ขอให้ประชาชนไปรับการ…

กทม. เผยค่า PM 2.5 เช้านี้เกินมาตรฐาน 6 พื้นที่ และมีแนวโน้มลดลง

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันจันทร์ที่ 10 ม.ค. 65 เวลา 07.00 น.…

กทม.ซักซ้อมทุกเขตนำผู้ติดเชื้อโควิดเข้าระบบรักษาให้เร็วภายใน 12 ชม.

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานเขตประเวศ (Emergency Operation Center : EOC) ว่า สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้(8 ม.ค.65) กรุงเทพมหานครได้ประชุม…

กทม. เข้มมาตรการเฝ้าระวังและลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมควบคุมมลพิษ และกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 4-10 ม.ค. 65…

กทม.เตรียมความพร้อมบุคลากร-สถานที่จัดเลือกตั้งซ่อม ส.ก.กรุงเทพฯ เขต 9

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ว่า พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แ…

กทม. ออกประกาศขยายเวลาให้สถานประกอบการปฏิบัติต่อเนื่องถึง 15 ม.ค.65

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 48) โดยมีสาระสำคัญคือ ให้เจ้าของสถานที่ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ…

กทม. เตรียมแผนฉีดวัคซีนเข็ม 4 ให้แพทย์-จนท.ด่านหน้า-ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ได้เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 4 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องรับวัคซีนเข็มที่ 4 ได้แก่…

กทม. เผยค่า PM2.5 เช้านี้เกินมาตรฐาน 15 พื้นที่

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00…

นายกฯ เผย สกลธี เข้าพบอวยพรปีใหม่ ปัดหารือลงชิงผู้ว่าฯ กทม.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีที่นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เข้าพบว่า เขาเข้ามาอวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ถือว่าเป็นคนรู้จักที่คุ้นเคยกันก…
1 2 3 12
Back to Top