กลุ่มเยาวชนล่าสุด

ผลการทดลองเผยวัคซีนซิโนแวคปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในกลุ่มเยาวชน 3-17 ปี

บริษัทซิโนแวคเปิดเผยข้อมูลจากวารการแพทย์ The Lancet Infectious Diseases ว่า การทดลองทางการแพทย์เฟสที่ 1 และ 2 ของวัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทซิโนแวคในกลุ่มเยาวชนอายุ 13-17 ปีที่มีสุขภาพแข็งแรงพบว่า…
Back to Top