กัลฟ์ เอสอาร์ซีล่าสุด

GULF เผยโรงไฟฟ้า GSRC หน่วยผลิตที่ 2 เริ่ม COD 1 ต.ค.นี้

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producer: IPP)…

GULF เผยโรงไฟฟ้า GSRC หน่วยที่ 1 เริ่ม COD แล้วกำลังผลิตติดตั้ง 662.5 MW

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยว่า บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอสอาร์ซี (GSRC) ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าจากหน่วยผลิตไฟฟ้าที่…
Back to Top