ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงเกณฑ์ประกอบธุรกิจอื่นของบล.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความเห็นหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับสภ…

ก.ล.ต.จัดสัมมนาออนไลน์สนับสนุนหน่วยงานในตลาดทุนเตรียมความพร้อมรับ PDPA

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานสัมมนาออนไลน์ “Final Call : PDPA Onboarding” เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในตลาดทุนเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติค…

ก.ล.ต.ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมอนุญาต-แบบไฟลิ่งตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย (แบบไฟลิ่ง) ออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน…

ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์เพิ่มทางเลือกผู้ออกเสนอขาย DR เก็บรักษาทรัพย์สินตปท.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (global custodian)…

APCS เสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปีดอกเบี้ย 6% ให้สถาบัน-รายใหญ่ 13-15 มิ.ย.

บมจ.เอเชีย พรีซิชั่น (APCS) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 มูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท อายุ 2 ปี…

รมว.คลัง ตั้ง กก.ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ล.ต.-ก.ต.ท., สลับสายงานผู้ช่วยเลขาฯ

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีในคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้แก่…

SKE ออกหุ้นกู้ 300 ลบ.ดอกเบี้ย 6.25% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 20-22 มิ.ย.

บมจ.สากล เอนเนอยี (SKE) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 มูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 2 ปี 8…

ก.ล.ต.เผยผลสำรวจความสนใจสินทรัพย์ดิจิทัลของคนไทยพบ 46% มุ่งเก็งกำไร

นายพงศธร ปริญญาวุฒิชัย ฝ่ายวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยแพร่เผยผลสำรวจความสนใจสินทรัพย์ดิจิทัลของประชาชนชาวไทย พบว่า 46% มุ่งเก็งกำไร กระแสการลงทุนในสินทรัพย์ดิ…

ก.ล.ต.เตรียมปรับปรุงเกณฑ์แต่งตั้ง กก.-ผู้บริหาร บล.ตามหลัก CG Code

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า…

ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์กองทุนอสังหาฯ-กอง Infra ลงทุนกองอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กอง infra) ในการลงทุนกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจั…

ก.ล.ต.จับมือ สสว.ช่วยผู้ประกอบการขายสินค้าในช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มช้อปปี้

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต.เป็นหน่วยงานของรัฐที่สนับสนุน ดูแล และส่งเสริมตลาดทุนให้โปร่งใส สังคมทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง…

ก.ล.ต.หนุนระดมทุนด้วย REIT buy-back สอดรับมาตรการรัฐเว้นภาษี-ค่าธรรมเนียม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เดินหน้าสนับสนุนการระดมทุนด้วย REIT buy-back เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งทุนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทุกขนาด รวมทั้ง SME…

ก.ล.ต.เตรียมยกเว้นยื่น filing กรณีขายหุ้นที่ซื้อคืนให้ผถห.เดิม (RO) และ ESOP

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) และกรรมการหรือพนักงาน…

ก.ล.ต.ร่อนจม.ถึง EASTW ชี้แจงใน 15 วันหลังมีผู้ร้องตรวจสอบผู้บริหาร

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึง กรณีมีผู้เข้ามาร้องเรียนให้มีตรวจสอบการบริหารงานของ นางอัศวินี ไตลังคะ ประธานคณะกรรมการบริษัท…

ก.ล.ต.เตรียมยกเว้นการยื่นแบบ filing กรณีขายหุ้นซื้อคืนให้ RO-ESOP

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) และกรรมการหรือพนักงาน…

ก.ล.ต.ลงโทษทางแพ่ง “รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา” พร้อมพวกใช้อินไซด์เทรดหุ้น RCI

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 6 ราย กรณีซื้อหุ้น บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (RCI) โดยอาศัยข้อมูลภายใน…

ก.ล.ต.ประเมินผลสัมฤทธิ์ของพ.ร.บ.ทรัสต์ฯ หวังนำมาใช้ระดมทุน-จัดการทรัพย์สิน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมายของพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ)…

ก.ล.ต.สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุนกรณีทุจริตเงินของลูกค้า

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปรายนางสาวอาทิตยา บัวทอง กรณีทุจริตเงินของลูกค้าทั้งก่อนหน้าและในช่วงการทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารกรุงเทพ…

ก.ล.ต.สั่งเพิกถอนผู้แนะนำลงทุนปลอมลายเซ็นถอนเงินจากบัญชีของลูกค้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการตรวจสอบจากธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างปี 2562-2563 นางสาวอรอุมาได้ปลอมแปลงลายมือชื่อขาย…

บอร์ด ก.ล.ต.มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 65 เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์…
1 2 3 4 5 33
Back to Top