คืนเงินกู้ล่าสุด

RATCH เซ็นกู้ 150 ล้านเหรียญกับ IFC คืนเงินกู้โครงการลงทุนในไทย-อาเซียน

บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.64 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RHIS) บริษัทย่อยทางอ้อม และ RATCH ได้ลงนามสัญญาเงินกู้ส่งเสริมความยั่งยืน(Sustai…
Back to Top