คุ้มครองสิทธิล่าสุด

ราชทัณฑ์ แจงยึดหลักกม.-มาตรฐานสากล เปิดข้อมูลผู้ต้องขังป่วยไม่ได้

กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงกรณีที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วย เนื่องจากเป็นไปตามหลักกฎหมายและมาตรฐานสากลที่จะคุ้มครองเรื่องสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้เป็นไปโดยเสมอภาคกันตามกฎหมาย…

ปปง.เปิดให้ผู้เสียหายหุ้น MORE ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิภายใน 90 วัน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดให้ผู้เสียหายคดีฉ้อโกงหุ้น บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ…
Back to Top