ชีทูเอซล่าสุด

CMC ใส่เงินเพิ่มทุน C2H จัดกลุ่มธุรกิจโรงแรม,แตกไลน์ธุรกิจสินเชื่อ-การเกษตร

บมจ.เจ้าพระยามหานคร (CMC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท ชีทูเอซ จำกัด (C2H) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่ CMC ถือหุ้น…
Back to Top