ซื้อขายไฟฟ้าล่าสุด

Power of The Act: สิ่งที่ผู้ซื้อได้จากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน

หากผู้ใช้ไฟฟ้าเช่นโรงงานอุตสาหกรรมประสงค์จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร (Carbon Footprint Organization หรือ “CFO”) โดยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้…

Power of The Act: การซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

ความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานในขณะที่ความต้องการใช้พลังงานมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นนั้น มีความจำเป็นต้องอาศัยไฟฟ…

Power of The Act: ความเป็นธรรมของอัตราค่าบริการในการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ในปัจจุบันไฟฟ้าที่เราใช้นั้นมีส่วนที่ได้จากการผลิตโดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนทำกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและฝ่ายจำหน่าย สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน…

ทริสฯ จัดเครดิต EGCO ที่ AA+ แนวโน้ม Stable ตอกย้ำธุรกิจมั่นคง-สภาพคล่องแกร่ง

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO) เปิดเผยว่า ทริสเรทติ้ง สถาบันจัดอันดับเครดิตชั้นนำในประเทศไทย ได้ประกาศผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรของเอ็กโก กรุ๊ป ที่ระดับ…

ทริสฯ จัดอันดับเครดิตองค์กร ACE ที่ BBB+ แนวโน้ม Stable

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของ บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ทั้งนี้…

TSE เผย H1/64 รายได้โต 2% จากรับรู้ฯโซลาร์ลอยน้ำ,ศึกษา-เจรจาขยายอีก 50-100 MW

น.ส.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 64 บริษัทฯ มีรายได้รวม (รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า) 1,156 ล้านบาท…

UAC ผ่านเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน 2 โครงการจากยื่น 6 โครงการ พร้อมเป็นที่ปรึกษา

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC) เปิดเผยว่า บริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้ง 2 บริษัท ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าทางเทคนิค…

BCPG เผยบ.ร่วมทุนเซ็นซื้อขายไฟฟ้าพลังลมกับเวียดนาม 600MW คาด COD สิ้นปี 68

บมจ.บีซีพีจี (BCPG) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ถือหุ้นใน Impact Energy Asia Development Limited (IEAD) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสัดส่วนร้อยละ 45…

TPCH ผ่านคุณสมบัติโรงไฟฟ้าชุมชน 8 โครงการจากยื่นไป 10 โครงการ

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) เปิดเผยว่า บริษัทย่อยของ TPCH ได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และคำเสนอขอขายไฟฟ้าทางเทคนิคจำนวน 8 โครงการ…

กกพ.ขยายเวลาประกาศผลเทคนิคโรงไฟฟ้าชุมชน ออกไปอีก 1 สัปดาห์จากเดิม 2 ก.ค.

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. มีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอโครงการโรง…

TEAMG เผยบ.ย่อยเซ็นสัญญาโซลาร์รูฟท็อปกับ “ชื่นศิริ” ขนาด 1 MW ขายไฟฟ้า 10 ปี

บมจ.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) เปิดเผยว่า บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด (ATT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์รูฟท็อป)…

TPIPP คาดเซ็นสัญญาซื้อขายไฟโรงไฟฟ้าขยะสงขลา-โคราชใน 1-2 เดือน,รอยื่นประมูล 9 โครงการ

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดจะสามารถเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขนาดกำลังการผลิตจำนวน…

กกพ.เปิดรับข้อเสนอโรงไฟฟ้าชุมชน 150 MW 19-23 เม.ย.ก่อนประกาศผล 15 ก.ค.

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.ประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก(โครงการนำร่อง) ปี 2564…

กฟผ.เซ็น PPA กับ SPP Hybrid เอกชน 10 ราย 159.73 MW ย้ำ COD ก่อนสิ้นปี 65

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า หลังจากที่ กกพ.ได้มีนโยบายเร่งรัดเพื่อสรุปผลการลงนามรับซื้อไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กโครงการผลิต…

กกพ.เปิดเฮียริ่งประกาศเปิดรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟโรงเรียน-โรงพยาบาล 3-17 มี.ค.

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แจ้งว่า กกพ.ได้เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า และร่างระเบียบการจัดหาไฟฟ้าใน “โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์…

กกพ.เปิดร่าง TOR โรงไฟฟ้าชุมชน 150 MW ก่อนให้ยื่นเสนอขายไฟมี.ค.-เม.ย.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “หลักการร่างระเบียบ กกพ.ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) และร่างประกาศเชิญชวนก…

กพช.เพิ่มราคารับซื้อโซลาร์ภาคประชาชนเป็น 2.20 บาทจูงใจ-ขยายโครงการ 100 MW

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ว่า ที่ประชุม กพช.วันนี้มีมติปรับเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากกลุ่มบ้านผู้อยู่อาศัยในโครงการพลังงานแสงอา…

OSP เซ็นซื้อขายไฟฟ้ากับคลีนเทคฯ พร้อมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปรง. 5 แห่งรวม 3MW

บริษัท คลีนเทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) กับ บมจ.โอสถสภา (OSP) ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศไทย โดยจะมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอ…
Back to Top