ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 72,770 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 72,770 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

WealthMePlease: ปีมังกร “ตราสารหนี้” สุดโดดเด่น สายหุ้นดักเก็บ Big Cap ก่อน Flow เข้า

ปี 67 ถึงเวลาหรือยังที่นักลงทุนจะสามารถนำเงินสดที่ถือครองไว้มาสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี ซึง KKP มองว่าการลงทุนสินทรัพย์ต่างๆ ในปีหน้ายังเน้นแนะนำตราสารหนี้ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและความเสี่ยงไม…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 90,166 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 90,166 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

ก.ล.ต.เฮียริ่งเกณฑ์หนุน SME-Startup ออกและขายหุ้นกู้ยั่งยืนผ่านคราวด์ฟันดิง-PP

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสม…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 42,038 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 42,038 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 85,892 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 85,892 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 73,295 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 73,295 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

MTC จ่อขายหุ้นกู้ 2 ชุดดอกเบี้ย 4.25-4.40% เรทติ้ง BBB+ เปิดจอง 21-25 ธ.ค.

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 133,048 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 133,048 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 39,147 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 39,147 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 77,476 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 77,476 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งปรับเกณฑ์ออก Baht Bond กิจการตปท.ไม่ต้องผ่านคลัง-เรทติ้ง investment grade

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตออกและเสนอขายตราสารหนี้ในประเทศไทยสำหรับกิจการต่างประเทศ หรือ Baht Bond…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 52,759 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 52,759 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 83,437 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 83,437 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 62,736 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 62,736 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 54,279 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 54,279 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

KKP แนะเพิ่มน้ำหนักไฮบอนด์-หุ้นรับเฟดส่งซิกลดดอกเบี้ย พร้อม Overweight หุ้นไทยในรอบ 15 ปี

นายทวีศักดิ์ เผ่าพัลลภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน บล.เกียรตินาคินภัทร กล่าวว่าสถานการณ์การลงทุนเอื้ออำนวยมากขึ้นหลังจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 53,205 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 53,205 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

ฟิลิปปินส์เสนอขายตราสารหนี้อิสลาม หวังระดมทุนแก้งบขาดดุล-กระตุ้นศก.

รัฐบาลฟิลิปปินส์เริ่มเสนอขายตราสารหนี้อิสลามสกุลเงินดอลลาร์ โดยฟิลิปปินส์ออกพันธบัตรดังกล่าวเป็นครั้งแรกและมีเป้าหมายที่จะขยายฐานการระดมทุน และใช้ประโยชน์จากการที่ต้นทุนการกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์ปรับตัว…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 46,959 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 46,959 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…
1 2 3 4 5 40
Back to Top