ThaiBMA ชี้ดอกเบี้ยพีคทำหุ้นกู้เอกชนออกใหม่ Q1/67 ลดวูบ 24% เชื่อช่วงที่เหลือปีนี้กลับมาคึกคัก

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดข้อมูลไตรมาส 1/67 ภาคเอกชนออกหุ้นกู้ระยะยาวรวม 207,126 ล้านบาท ลดลงถึง 24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มอันดับเดรดิต A ลดลงมากที่สุด…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 80,070 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 80,070 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 112,269 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 112,269 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ตราสารหนี้ยั่งยืนเปิดโอกาส SME-Startup เข้าถึงแหล่งทุน-ร่วมพัฒนา ESG

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน เพื่อรองรับการออกและเสนอขายผ่านช่องทางคราวด์ฟันดิงและการเสนอขายในวงจำกั…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 47,873 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 47,873 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 39,621 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 39,621 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 72,264 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 72,264 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 65,387 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 65,387 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

SCBAM ผุดกองตราสารหนี้ชั้นดี-สัญญาออปชั่นอิงตลาดฮั่งเส็งรับศก.จีนฟื้น ขาย 26 มี.ค.-5 เม.ย.

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ (SCBAM) เปิดเผยว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มผ่อนคลายการดำเนินนโยบายด้านการเงินมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจโลกเริ่มผ่อนคลายความตึง…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 98,596 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 98,596 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 53,807 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 53,807 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 41,171 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 41,171 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 63,288 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 63,288 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 54,299 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 54,299 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 49,094 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 49,094 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

แบงก์-บล.-บลจ. ร่วมกวาดรางวัลใหญ่ Best Bond Awards 2023

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 (ThaiBMA Best Bond Awards 2023) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 วัตถุประสงค์เพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรที่มีความโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 58,163 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 58,163 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งเพิ่มความเข้มข้นเกณฑ์ออกหุ้นกู้แก้ปมผิดนัดจ่ายหนี้ทำความเชื่อมั่นทรุด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความเหมาะสม…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 73,476 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 73,476 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 112,339 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 112,339 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.…
1 2 3 4 5 6 45
Back to Top