ธุรกิจการแพทย์ล่าสุด

พาณิชย์ เผย 4 เดือนแรกปี 64 จัดตั้งธุรกิจเภสัชภัณฑ์-การแพทย์ใหม่เพิ่ม 24.42%

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่แ…