บริษัทมหาชนล่าสุด

นักวิชาการ วิเคราะห์วิกฤติ “การบินไทย” แนะใช้กลไกตลาดหลักทรัพย์แทนผลักภาระคลังอุ้ม

นายชัยนรินท์ ธีรไชยพัฒน์ นักวิชาการด้านการจัดการยุทธศาสตร์ และวางแผนธุรกิจ ธุรกิจ การบิน ได้วิเคราะห์ถึง วิกฤตการณ์ ของ บมจ.การบินไทย (THAI) ว่า ในช่วงเวลาที่เราชุลมุนกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด…
Back to Top