ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่าสุด

AEC เล็งนำไอทียกระดับเทรดหุ้นพร้อมลุยธุรกิจไทยสมายล์บัสหลังผถห.อนุมัติเพิ่มทุน

นางสาวออมสิน ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล. เออีซี (AEC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก จำนวน…

ก.ล.ต.ย้ำ บจ.เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ เลี่ยงโควิด-19

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งมีเหตุขัดข้องไม่สามารถจัดประ…